Az oldal helyes működéséhez a javascript engedélyezése szükséges!

Royal Station adatvédelmi tájékoztató

Amikor Ön a royalstation.hu című honlapját látogatja, közben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartása során, amikor az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok ( pl. cookie-k ) a mi és az Ön számítógépes rendszerében, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során vagy telefonálás útján személyes kapcsolatba kíván lépni velünk például egy pályafoglalás miatt.

Az Ön adatait – amelyek a honlapunk látogatásával vagy egyéb módon összefüggésben kerülnek kezelésünkbe – a Groxil Kft. nem adja tovább.

Ha Ön kérdést kíván feltenni, vagy meg akarja osztani velünk véleményét, funkcionális e-mail címünkön teheti meg. Kérdések, információk: E-mail: info@royalstation.hu

1. Általános adatvédelmi tájékoztató

A Groxil Kft. az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

A Groxil Kft. kiemelten törekszik arra, hogy adatait kizárólag a jogszabályokban meghatározott körben és célra kezelje.

Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen.

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik.

A Groxil Kft. biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint törli.

Nyilatkozatunk az olvasóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos.

Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra nyilatkozatunk hatálya nem terjed ki.

2. Jogorvoslati lehetőségek

Az Információ szabadságról szóló törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását az Adatvédelmi Hatóság ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Hatóság részére bejelentést lehet tenni, melyet az Adatvédelmi Hatóság kivizsgál.

Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben, soron kívüli eljárásban jogvédelmet kérhet. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes, azonban a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

3. Összefoglaló

Reméljük, hogy fenti tájékoztatónkkal sikerült valamennyi, személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésére választ adnunk. Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@royalstation.hu e-mail címen, illetve 2144 Kerepes, Szabadság út 102/b. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában vagy személyesen a helyszínen.